YOUNG ART TAIPEI 2014

Exhibition Period: on Friday April 18th to on Sunday April 20th

Artists Asuka Ito, Saeko Shimojo, Kota Omoto, Sakurako Hattori, Natsuki Otake, Asuka Satow

http://www.youngarttaipei.com/